Chính sách bán hàng Liền Kề, Shophouse Dự Án Hinode Royal Park Kim Chung Di Trạch Hoài Đức Hà Nội

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG LIỀN KỀ, SHOPHOUSE DỰ ÁN HINODE ROYAL PARK KIM CHUNG DI TRẠCH HOÀI ĐỨC HÀ NỘI

I. ĐIỀU KIỆN CHUNG
Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/09/2022 đến hết ngày 01/10/2022 hoặc đến khi có thông báo thay thế của Chủ Đầu Tư, tùy điều kiện nào đến trước.
Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua Liền kề – Shophouse trên bảng hàng (cập nhật ngày 01/09/2022) tại Dự án Hinode Royal Park thỏa mãn điều kiện quy định tại chính sách bán hàng.
II. CHÍNH SÁCH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG NHẬN HTLS CỦA CĐT
1. Chính sách áp dụng cho khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường:
được hưởng chiết khấu 2% trên tổng giá Nhà Ở sau khi trừ toàn bộ chiết khấu và quà tặng (nếu có).

TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
Đặt cọc 300 triệu đồng đối với Liền kề Khách hàng kí HĐĐB/ TTĐC
Lần 1 15% 10 ngày kể từ ngày ký HĐĐB, khách hàng ký
HĐMB (số tiền đã bao gồm khoản đặt cọc)
Lần 2 5% 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 3 5% 50 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 4 5% 70 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 5 10% 90 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 6 10% 140 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 7 10% 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 8 10% 230 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 9 25% Trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo bàn
giao nhà của CĐT
Lần 10 5% Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thông báo về
việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất


2. Chính sách áp dụng cho khách hàng thanh toán theo tiến độ sớm:
Khách hàng được hưởng chiết khấu 10%
trên tổng giá Nhà Ở công bố sau khi trừ toàn bộ chiết khấu và quà tặng (nếu có).

TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
Đặt cọc 300 triệu đồng đối với Liền kề Khách hàng kí HĐĐB/ TTĐC
Lần 1 15% 10 ngày kể từ ngày ký HĐĐB, khách hàng ký
HĐMB (số tiền đã bao gồm khoản đặt cọc)
Lần 2 15% 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 3 65% 30 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 4 5% Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thông báo về
việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất

III. CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
1. Chính sách hỗ trợ lãi suất của CĐT
a. Chính sách hỗ trợ áp dụng cho Bảng hàng ra hàng ngày 01/06/2022:

CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
CĐT hỗ trợ lãi suất Tối đa 65% Giá trị HĐMB
Thời gian HTLS và
ân hạn nợ gốc
24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
Phí trả nợ trước
hạn
CĐT hỗ trợ phí trả nợ trước hạn trong thời gian còn HTLS.

b. Tiến độ thanh toán

TIẾN ĐỘ TỶ LỆ THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN
Đặt cọc 300 triệu đồng đối với Liền kề Khách hàng kí HĐĐB/ TTĐC
Lần 1 15% 10 ngày kể từ ngày ký HĐĐB, khách hàng ký
HĐMB (số tiền đã bao gồm khoản đặt cọc)
Lần 2 5% 20 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 3 5% 40 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 4 5% 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB
Lần 5 65% 90 ngày kể từ ngày ký HĐMB – Ngân hàng giải
ngân
Lần 6 5% Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thông báo về
việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất

2. Điều kiện áp dụng:
Khách hàng ký HĐMB và nộp đủ 30% GTHĐ trong thời gian quy định của chính sách này và Ngân hàng giải ngân đủ 65% giá trị HĐMB trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký HĐMB
IV. THỎA THUẬN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐẶT CỌC:
1. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc, Bên Mua Nhà sẽ phải thực hiện thanh toán đủ số tiền Thanh toán Lần 1, tương đương với 15% Giá Nhà ở (sau khi trừ đi Khoản Đặt Cọc đã nộp) và ký kết Hợp đồng Mua bán Nhà ở.
2. Nếu quá thời hạn trên mà Bên Mua Nhà không thanh toán đủ tiền Thanh toán Lần 1 cho Bên Bán Nhà hoặc không ký kết Hợp đồng mua bán thì Khoản Đặt cọc này tự động vô hiệu lực và Bên Mua Nhà không được quyền nhận lại Khoản Đặt cọc.

 

Bài viết liên quan

GỌI ĐIỆN TƯ VẤN

GỌI NGAY : 090.1575.247
TẢI BẢNG GIÁ