Tuyến đường đi qua khu vực cánh đồng và kết thúc khi giao với đường quy hoạch từ KĐT Kim Chung – Di Trạch đến trung tâm y tế huyện Hoài Đức.2

Tuyến đường đi qua khu vực cánh đồng và kết thúc khi giao với đường quy hoạch từ KĐT Kim Chung – Di Trạch đến trung tâm y tế huyện Hoài Đức.

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.